4ο Γραφείο

Στο 4ο Γραφείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών υπάγονται οι Διαχειρίσεις Γενικού και Επιστημονικού Υλικού.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με το 4ο Γραφείο του 401 ΓΣΝΑ:

Διευθυντής: 210 7494073

Γραφείο Προμηθειών: 210 7494057