Διεύθυνση

Η Διεύθυνση του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών επιθεωρεί τις επιστημονικές, νοσηλευτικές και διοικητικές λειτουργίες του.

Ο Διευθυντής του 401 ΓΣΝΑ φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου (ΥΙ) ή Υποστράτηγου και βοηθείται στο έργο του από τους δύο Υποδιευθυντές και τη Διευθύνουσα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών:

Α΄ Υποδιευθυντής: Είναι Διοικητικος και είναι Υπεύθυνος για το προσωπικό και τις Διοικητικές Υπηρεσίες

Β΄ Υποδιευθυντής: Είναι Ιατρός και είναι Υπεύθυνος για τις Ιατρικές Υπηρεσίες

Διεύθυνουσα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών: Υπέυθυνη για τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες