Νοσηλευτική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του Νοσηλευτικού Προσωπικού στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών περιλαμβάνει:

  • Διαλέξεις στο Αμφιθέατρο κάθε Τρίτη με θέματα Νοσηλευτικής. 
  • Θεωρητική και Πρακτική Εκπαίδευση Αξκών Νοσηλευτικής της ΣΕΥ στις κλινικές και εργαστήρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρόγραμμα των Σχολών τους. 
  • Θεωρητική και πρακτική Εκπαίδευση Φοιτητών Νοσηλευτικής στις κλινικές και στα εργαστήρια του Νοσοκομείου σύμφωνα με το πρόγραμμα σπουδών του Τμήματος Νοσηλευτικής του Εθνικού Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνών. 
  • Εκπαίδευση ΕΠ.ΟΠ. σε νοσηλευτικές ειδικότητες. 
  • Για πληροφορίες σχετικά με την Νοσηλευτική Εκπαίδευση, επικοινωνείστε με το 3ο Γραφείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.