Ιατρική Εκπαίδευση

Η εκπαίδευση του Ιατρικού Προσωπικού στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών αφορά:

  • Στρατιωτικούς και Ιδιώτες Ιατρούς που διορίζονται από το Υ.Υ.Π. για λήψη ειδικότητας. 
  • Ανθυπιάτρους της Σ.Ε.Υ. μετά την πρόσφατη αποφοίτηση τους από την Σ.Σ.Α.Σ. 
  • Οι Ιατρικές Ειδικότητες που χορηγούνται στο 401 ΓΣΝΑ είναι: Ακτινοδιαγνωστκή, Αναισθησιολογία, Δερματολογία, Ακτινοθεραπευτική, Καρδιολογία, Μικροβιολογία, Νευρολογία, Ορθοπαιδική, Ουρολογία, Οφθαλμολογία, Γενική Ιατρική, Παθολογία, Παθολογική Ανατομική, Πλαστική Χειρουργική, Πυρηνική Ιατρική, Πνευμονολογία, Χειρουργική, Ω.Ρ.Λ.

    Η Ιατρική Εκπαίδευση χαρακτηρίζεται ως γενική και ειδική:

    1. Η γενική εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στο Αμφιθέατρο του Νοσοκομείου 150 θέσεων.

    2. Η ειδική εκπαίδευση λαμβάνει χώρα στις κλινικές και εργαστήρια και περιλαμβάνει πλην της πρακτικής ασκήσεως θεωρητικά μαθήματα παραδιδόμενα από τους Διευθυντές και Επιμελητές των Κλινικών και εργαστηρίων.