Αποστολή

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών έχει αποστολή την Εκπαίδευση και την Έρευνα.

Α. Νοσηλεία. Το 401 ΓΣΝΑ περιθάλπει και νοσηλεύει:

 • Εν ενεργεία Στρατιωτικό Προσωπικό και Μέλη οικογενειών τους.
 • Απόστρατους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς και Μέλη των
  οικογενειών τους
 • Προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας
 • Πολιτικό Προσωπικό του Υ.ΕΘ.Α.
 • Κάθε Έλληνα πολίτη μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του
  Νοσοκομείου και των Προϊστάμενων Κλιμακίων
 • Β. Εκπαίδευση. O Εκπαιδευτικός ρόλος του 401 ΓΣΝΑ περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση Στρατιωτικών Ιατρών και Νοσηλευτών
  • Εκπαίδευση Οπλιτών του Υγειονομικού Σώματος Στρατού Ξηράς
  • Εκπαίδευση Πολιτικών Ιατρών μετά από έγκριση του Υπουργείου Υγείας

  Γ. Έρευνα. Η Ερευνητική αποστολή του 401 ΓΣΝΑ περιλαμβάνει την
  διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών μελετών μέσω της Ερευνητικής
  Μονάδας.