Κώδικας Συμπεριφοράς

Οι επισκέπτες του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνώνκαλούνται να ακολουθούν
πιστά τις οδηγίες του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού για το καλό των Νοσηλευομένων.

  • Η τήρηση των κανόνων καθαριότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό του Νοσοκομείου είναι απαραίτητη και θέμα πολιτισμού.
  • Δεν επιτρέπεται η μεταφορά τροφίμων ή άλλων φαγώσιμων ειδών στους θάλαμους του Νοσοκομείου.
  • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.
  • Η συνεργασία των επισκεπτών είναι πολύ σημαντική για να επιτύχει το Νοσοκομείο τους στόχους του.