Διαδικασία Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών ο ασθενής ακολουθεί τη διαδρομή:

1.Οι εν ενεργεία Στρατιωτικοί και οπλίτες προσέρχονται στο Γραφείο Εισερχομένων: με την απαραίτητη γνωμάτευση εισαγωγής συμπληρωμένη από τον θεράπων ιατρό και στη συνέχεια το ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ πραγματοποιεί την εισαγωγή του ασθενή και εκδίδει το φύλλο νοσηλείας του.

2. Οι λοιποί δικαιούχοι ασθενείς κατευθύνονται αρχικά στο ΓΡΑΠΕΤ με την απαραίτητη γνωμάτευση και τα ανάλογα κατά περίπτωση δικαιολογητικά εισαγωγής, τα οποία παραδίδουν σε αυτό και στη συνέχεια με παραπεμπτικό σημείωμα του ΓΡΑΠΕΤ προσέρχονται στο ΓΡΑΦΕΙΟ ΕΙΣΕΡΧΟΜΕΝΩΝ.