Διαδικασία Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών ο ασθενής ακολουθεί τη διαδρομή:

1. Τμήμα Εισερχομένων: Παράδοση εισητηρίου και λοιπών συμπληρωματικών χαρτιών.Προετοιμασία φύλλου νοσηλίας.

2. Οι έκτακτες εισαγωγές μέσω ΤΕΠ συνοδεύονται από το προσωπικό του ΤΕΠ.