Διαδικασία Εισαγωγής

Για την εισαγωγή στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών ο νοσηλευόμενος ακολουθεί τη διαδρομή:

1. Διαλογή:Παράδοση εισητηρίου και λοιπών συμπληρωματικών χαρτιών. Προετοιμασία φύλλου νοσηλίας

2. Ιματιοθήκη - Ταμείο:Παράδοση στολής - τιμαλφών και παραλαβή ιματισμού - ειδών καθαριότητας.

3. Παρουσίαση στην προϊσταμένη του τμήματος συνοδεία του Νοσοκόμου Διαλογής.