Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Κατά την παραμονή στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών οι ασθενείς έχουν τα ακόλουθα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις:

 

Δικαιώματα Ασθενών

Το προσωπικό του Νοσοκομείου είναι υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει τον ασθενή με σεβασμό, ευγένια και διακριτικότητα.
Ο γιατρός υποχρεούται να ενημερώσει τον ασθενή για την ασθένεια του.
Ο ασθενής είναι ελέυθερος να εκφράσει καθαρά τις ανάγκες και επιθυμίες του.
Ο ασθενής μπορεί να δεχτεί ή να αρνηθεί οποιαδήποτε θεραπεία του προτείνει ο γιατρός.

 

Υποχρεώσεις Ασθενών

Οι ασφαλισμένοι σε οποιαδήποτε άλλο ταμείο εκτός από Δημόσιο και ΟΓΑ πρέπει να περάσουν πρώτα από το ΓΡΑΠΕΤ (Γραφείο ΠεριθάλψεωςΤρίτων).
Ο ασθενής πρέπει να δώσει στον γιατρό οποιαδήποτε πληροφορία θατου είναι χρήσιμη. Η πληροφορία θα παραμείνει εμπιστευτική.
Ο ασθενής πρέπει να σέβεται το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους υπόλοιπους επισκέπτες και ασθενείς.
Ο ασθενής πρέπει να διατηρεί τους χώρους του Νοσοκομείου καθαρούς.
Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου .