Δικαιούχοι Νοσηλείας

Δικαιούχοι νοσηλείας στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών βάσει κανονισμού είναι οι κάτωθι κατηγορίες ασθενών:

 • Στρκό προσωπικό του Σ.Ξ. (κατ απόλυτη προτεραιότητα σύμφωνα μεΣΚ 410-1) 
 • Στρκό προσωπικό Π.Ν. και Π.Α. 
 • Μέλη οικογένειας Στρκών ε.ε. , πρώτου βαθμού συγγένειας εξ αίματος και εξ αγχιστείας. Στρκοί ε.α. και μέλη οικογένειάς τους, βαθμού συγγένειας ως ανωτέρω. 
 • Αδελφοί και αδελφές των ε.ε. και ε.α. Στρκών του Σ.Ξ. 
 • ’Αγαμα και ανασφάλιστα τέκνα ε.ε. και ε.α. Στρκών (δωρεάν παροχή νοσηλείας). 
 • Μέλη οικογένειας Στρκών πεσόντων σε διατεταγμένη υπηρεσία. 
 • Τραυματίες Πολέμου ανασφάλιστοι και μη υπαγόμενοι στις διατάξεις των άρθρων 46-50 του ΑΝ 1324/1949 (δωρεάν παροχή νοσηλείας χωρίς τον όρο της απορίας). Ανάπηροι Πολέμου (δωρεάν παροχή νοσηλείας σε περίπτωση μη κάλυψης από ασφαλιστικό φορέα τους). 
 • Κατηγορίες Προσωπικού που αγωνίστηκε στην Κύπρο. 
 • Δικαιούχοι του άρθρου 10 παράγρ. 9γ. του Ν.Δ. 1044/1971, καθώς και συγγενείς α΄ βαθμού εξ αίματος ή εξ αγχιστείας και σύζυγοι των ανωτέρω. 
 • Μη μόνιμο Στρκό προσωπικό των Ε.Δ. που δεν καλύπτεται από άλλο ασφαλιστικό φορέα για νοσοκομειακή περίθαλψη ( δωρεάν παροχή νοσηλείας επί διετία). 
 • Οπλίτες (Μόνιμοι- Εθελοντές- Κληρωτοί) άποροι και ανασφάλιστοι(δωρεάν παροχή νοσηλείας επί διετία). 
 • Μόνιμοι και Συνταξιούχοι Πολιτικοί Υπάλληλοι του Υ.Π.ΕΘ.Α. και των υπαγόμενων σε αυτό Οργανισμών και Ιδρυμάτων , καθώς και μέλη οικογενείας. 
 • Υπάλληλοι και μέλη οικογένειας των ε.ε. και συνταξιούχων ΠολιτικώνΥπαλλήλων του Υ.Π.ΕΘ.Α. 
 • ’Αγαμα και ανασφάλιστα τέκνα των Πολιτικών κα Συνταξιούχων Υπαλλήλων του Υ.Π.ΕΘ.Α. (δωρεάν παροχή νοσηλείας). 
 • Ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας. 
 • Μόνιμο ε.ε. και ε.α. ένστολο προσωπικό των Σωμάτων Ασφαλείας, καθώς και μέλη οικογένειας τους. 
 • Μόνιμοι κάτοικοι των νήσων Σαμοθράκη, ’γιος Ευστράτιος, Αστυπάλαια, Κάσος, Τήλος, Νίσυρος, Χάλκη, Καστελόριζo, Σύμη. 
 • Εν ενεργεία και διατελέσαντες τέως βουλευτές και μέλη των οικογενειών τους. 
 • Ιδιώτες παραπεμπόμενοι στις Υγειονομικές Επιτροπές των Ε.Δ. προς Κρίση της Σωματικής τους Ικανότητας. 
 • Συνταξιούχοι διπλωματικοί υπάλληλοι (πρέσβεις επί τιμή) και οι σύζυγοι τους. 
 • Διαπιστευμένοι δημοσιογράφοι του ΥΠΕΘΑ και των μελών των οικογενειών τους. 
 • Έκτακτα περιστατικά εξωτερικών ασθενών διαφόρων ασφαλιστικών οργανισμών που διακινούνται δια του ΕΚΑΒ. 
 • Στρατιωτικό Προσωπικό των εις Ελλάδα διαπιστευμένων Διπλωματικών και Στρατιωτικών Αποστολών. 
 • Στρατιωτικό Προσωπικό της Πολυεθνικής Ειρηνευτικής Δύναμης Νοτιοανατολικής Ευρώπης (Στρατηγείο SEEBRIG), καθώς και μέλη οικογένειάς τους. 
 • Ε/Κ Αξκοί Υπαξκοί που φοιτούν στα ΑΣΕΙ και ΑΣΣΥ καθώς και σε σχολές Επιμορφώσεως. 
 • ΥΠΟΛΟΙΠΕΣ ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΠΟΛΙΤΩΝ ΜΟΝΟ ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΙΣΤΑΜΕΝΟΥ ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟΥ.