Εκπαίδευση Παραϊατρικών Ειδικοτήτων

Η εκπαίδευση Παραϊατρικών Ειδικοτήτων στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση Μονίμων Υπαξιωματικών σε παραϊατρικές ειδικότητες.  
  • Εκπαίδευση Οπλιτών με ειδικότητες Βοηθός Μικροβιολογικού, Βοηθός Αναισθησιολογικού και Βοηθός Ακτινολογικού.  
  • Την εκπαίδευση ή και πρακτική άσκηση σε παραϊατρικές ειδικότητες φοιτητών ΑΕΙ, με βάση μνημόνια συνεργασίας ή κατόπιν υποβολής εγγράφου ατομικού αιτήματος του φοιτητή και έγκρισης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  
  • Την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ ή άλλων σχολών μεταλυκειακής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν υποβολής εγγράφου ατομικού αιτήματος του φοιτητή και έγκρισης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  
  • Η εκπαίδευση των οπλιτών γίνεται βάσει προγραμμάτων τα οποία καθορίζονται από τις Γενικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως του Γ.Ε.Σ.

    Για πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση , επικοινωνείστε με τη Δνση Εκπαίδευσης του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών. Τηλέφωνα Επικοινωνίας 210 7494915-4916.