Εκπαίδευση Παραϊατρικών Ειδικοτήτων

Η εκπαίδευση Παραϊατρικών Ειδικοτήτων στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών περιλαμβάνει:

  • Εκπαίδευση Μονίμων Υπαξιωματικών σε παραϊατρικές ειδικότητες.  
  • Εκπαίδευση Οπλιτών με ειδικότητες Βοηθός Μικροβιολογικού, Βοηθός Αναισθησιολογικού και Βοηθός Ακτινολογικού.  
  • Την εκπαίδευση των Στρατιωτών του Νοσοκομείου για τον Γ' κύκλο εκπαίδευσης.  
  • Την εκπαίδευση Στρατιωτών για δεύτερη ειδικότητα.  
  • Την πρακτική εξάσκηση Φοιτητών Τ.Ε.Ι.  
  • Η εκπαίδευση των οπλιτών γίνεται βάσει προγραμμάτων τα οποία καθορίζονται από τις Γενικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως του Γ.Ε.Σ.

    Για πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση Παραϊατρικών Ειδικοτήτων, επικοινωνείστε με το 3ο Γραφείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών..