Ειδικές Μονάδες

Οι Ειδικές Μονάδες του 401 Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών συνεισφέρουν ουσιαστικά στις προσφερόμενες από το Νοσοκομείο υπηρεσίες υγείας και στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών των ασθενών.
Στο Νοσοκομείο λειτουργούν οι παρακάτω ειδικές Μονάδες-Τμήματα
-Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ) (Γενική και Καρδιολογική)
-Μαστού,
-Διακλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική που παρέχει υπηρεσιές επ’ωφελεία και των τριών κλάδων των ΕΔ.
-Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ως υπερσύγχρονη Μονάδα Αιμοκάθαρσης όπου με τελευταίας γενιάς μηχανήματα πραγματοποιείται το σύνολο των παραλλαγών αυτής με δυνατότητα υποστήριξης και βαρέως πασχόντων ασθενών (ως μονάδα ενταντικής φροντίδας) σε ανεξάρτητο χώρο.Εσωτερικα τηλ. επικοινωνίας 4337 (προισταμένη), 4333 (Μονάδα Τεχνητού Νεφρού) Fax:2107494335.