Κλινικές

Οι Κλινικές του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών αποτελούν Νοσηλευτικές Μονάδες στελεχωμένες με Ιατρικό Νοσηλευτικό και Παραιατρικό προσωπικό.

Οι κλινικές ανά όροφο κατανέμονται ως εξής:

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Πνευμονολογική

210 7494329

Βιοπροστασία

210 7494855

Νευρολογική

210 7494439

Δερματολογική

210 7494843

1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Α' Ορθοπεδική

210 7494369

Β' Ορθοπεδική

210 7494390

Καρδιολογική

210 7494414

2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Α' Παθολογική

210 7494286

Β' Παθολογική

210 7494305

Νευροχειρ/κή

210 7494348

Ρευματολογική

210 7494849

Γαστρεντερ/κή

210 7494304

3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Α' Χειρουργική

210 7494236

Αγγειοχειρ/κή

210 7494247

Β' Χειρουργική

210 7494256

Θωρακοχειρ/κή

210 7494101

4ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

Γναθοπροσωπική

210 7494859

Πλαστική

210 7494207

Οφθαλμολογική

210 7494824

Ουρολογική

210 7494184

Ωτορινολαρ/κή

210 7494194

Διαιτολογικό τμήμα

210 7494597-8

Διασυνδετική

210 7494353

Ψυχολόγοι

210 7494441

5ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

5ος Α'

210 7494129,210 7494130

5ος Β'

210 7494151

6ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

ΤΗΛΕΦΩΝΟ

6ος

210 7494103