Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ)

Το Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) του 401 ΓΣΝΑ εξυπηρετεί αποκλειστικά Επείγοντα περιστατικά Αξκών - Υπξκων Οπλιτών, στελεχών ΕΛΑΣ, υπαλλήλων
ΓΕΣ (εν ενεργεία και συνταξιούχων), καθώς και μελών οικογενείας αυτών όλο το 24ωρο. Πολίτες γίνοται δεκτοί εφόσον διακομίζονται από το ΕΚΑΒ.

Χρήσιμα Τηλέφωνα:

Ιατροί : 210 7494591, 210 7494592
Κέντρο Αμεσης Βοήθειας Στρατού : 210 7777777