1ο Γραφείο

Το 1ο Γραφείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών παρακολουθεί τη δύναμη του Νοσoκομείου και χειρίζεται θέματα που αφορούν το Προσωπικό.