2ο Γραφείο

To 2ο Γραφείου του 401 ΓΣΝΑ είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του προσωπικού των εγκαταστάσεων και των υλικών του Νοσοκομείου..