3ο Γραφείο

Το 3ο Γραφείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών οργανώνει την Εκπαίδευση του Επιστημονικού και μη Προσωπικού του Νοσοκομείου και προγραμματίζει κάθε είδους επιστημονικές συγκεντρώσεις, διαλέξεις κλπ.

Για επικοινωνία με το 3ο Γραφείο:

Διευθυντής: 210 7494156

Βοηθοί: 210 7494049

Γραφείο Νοσηλευτικής Εκπαίδευσης: 210 7494051

Email: ...