Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής

Το Γραφείο Έρευνας και Πληροφορικής του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών είναι υπέυθυνο για την ομαλή λειτουργία των Υπολογιστικών και Πληροφοριακών συστημάτων.