Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών διενεργούν ευρύ φάσμα γενικών και ειδικών εξετάσεων.

Συνοπτικά τα εργαστήρια που λειτουργούν στο 401 ΓΣΝΑ,, με τα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας, είναι:

Τμήμα Απεικόνισης (210 7494780)

Αξονικός Τομογράφος

Μαγνητικός Τομογράφος

Αξονικός/Μαγνητικός

Κλασσικό Ακτινολογικό

Υπέρηχοι

Πυρηνική Ιατρική (210 7494723)

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Ιατρική Βιοπαθολογία (210 7494747)

Κέντρο Ελέγχου Μεσογειακής Αναιμίας και Αιμοσφαιρινοπαθειών

Γενική Μικροβιολογία

Ανοσολογικό

Βιοχημικό

Ουροχημικό

Αιματολογικό

Ερευνητική Μονάδα (210 7494734)

Κλινική Έρευνα

Ιολογικό Εργαστήριο

Ανοσολογικό Εργαστήριο

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Παθολογοανατομικό-Κυτταρολογικό Εργαστήριο (210 7494799)

Ιατρική Φυσική

Διευθυντής

210 7494731 fax:210 7494733

Φυσικής Ακτινοθεραπείας

210 7494739 και 210 7494735

Τμήμα 2

210 7494732 και 210 7494724

Καρδιολογικό

Αιμοδυναμικό

210 7494774

Test Κοπώσεως

210 7494787

Υπερηχοκαρδιογράφος

210 7494788

Ενδοσκοπήσεις

Βρογχοσκόπηση

210 7494803

Γαστροσκόπηση

210 7494524

Κυστεοσκόπηση

210 7494523

Λοιπά Εργαστήρια

Υπέρηχοι Γυναικολογικού

210 7494837

Εγκεφαλογράφος

210 7494436

Σπειρομέτρηση

210 7494805