Περίθαλψη

Εξωτερικά Ιατρεία

Στα Εξωτερικά Ιατρεία του 401 ΓΣΝ εξετάζονται οι δικαιούχοι ασθενείς...

Συμβεβλημένοι Ιατροί

Για να δείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς...

Φαρμακείο

Το παράρτημα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Φρουράς Αθηνών...

Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών...

Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών

Στο Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών παρέχονται υπηρεσίες οδοντιατρικής φύσης.

Κλινικές

Οι Κλινικές του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών...