Φαρμακείο

Το Φαρμακείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών
εξυπηρετεί μόνο τους νοσηλευόμενους του Νοσοκομείου και τους ασθενείς που προσέρχονται για εξέταση στα Εξωτερικά Ιατρεία.