Φαρμακείο

Το Φαρμακείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών
εξυπηρετεί μόνο τους νοσηλευόμενους του Νοσοκομείου , μαθητές παραγωγικών σχολών και στρατιώτες.