401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

2ο Γραφείο

To 2ο Γραφείου του 401 ΓΣΝΑ είναι επιφορτισμένο με την ασφάλεια του προσωπικού των εγκαταστάσεων και των υλικών του Νοσοκομείου.