401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Άυλη Συνταγογράφηση

Εφαρμόζεται στους ασφαλισμένους του ΥΠΕΘΑ η δυνατότητα της άυλης συνταγογράφησης και για χρονικό διάστημα 2 μηνών από 20-3-20.

Όσοι επιθυμούν να κάνουν χρήση της παραπάνω δυνατότητας, πρέπει να το δηλώσουν στη διαδικτυακή πύλη gov.gr.

Στην περίπτωση, αυτή δεν λαμβάνεται φυσική συνταγή, αλλά ο κωδικός αυτής έρχεται με μήνυμα στο κινητό και με την επίδειξη αυτού στο φαρμακείο, εκτελείται η συνταγή.

Επίσης δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως συνταγογράφησης, για χρόνιους πάσχοντες που λαμβάνουν σταθερή αγωγή, κατόπιν επικοινωνίας με το θεράποντα ιατρό. Και στην περίπτωση αυτή δεν λαμβάνεται φυσική συνταγή αλλά ο κωδικός αυτής έρχεται με μήνυμα στο κινητό και με την επίδειξη αυτού στο φαρμακείο, εκτελείται η συνταγή.

Θεώρηση απαιτείται για ηλεκτρονικές συνταγές συνολικής αξίας άνω των 300€ και για χειρόγραφες άνω των 150€. Οι ηλεκτρονικές συνταγές θεωρούνται μόνο ηλεκτρονικά και δίνεται η δυνατότητα εξ αποστάσεως θεώρησης αυτών, κατόπιν επικοινωνίας του ασφαλισμένου με τον αρμόδιο ελεγκτή ιατρό.

Για περισσότερες λεπτομέρειες δείτε το συνημμένο.