401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Εκπαιδευτικά Έντυπα

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών εκδίδει έντυπα προς Ενημέρωση και Εκπαίδευση του Προσωπικού του.