401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090 - 4812

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Φαρμακείο

Το Φαρμακείο του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών
εξυπηρετεί μόνο τους νοσηλευόμενους του Νοσοκομείου , μαθητές παραγωγικών σχολών και στρατιώτες.