401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Τεχνική Υπηρεσία

Η Τεχνική Υπηρεσία διασφαλίζει την ομαλή λειτουργία του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών και παρέχει υποστήριξη σε τεχνικά και πρακτικά θέματα.

 

Τηλ. Επικοινωνίας: 210 7494630