401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

4ο Γραφείο

Στο 4ο Γραφείο ΕΓ χειρίζεται όλα τα ζητήματα σχετικά με εφοδιασμό-Συντήρηση-Σχέδια ΔΜ-Τεχνικές Προδιαγραφές-Μεταφορές-Κινήσεις-Συγκοινωνίες.

Τηλέφωνα επικοινωνίας με το 4ο Γραφείο του 401 ΓΣΝΑ:

Διευθυντής: 210 7494073

Διευθυντής-Βοηθοί: 210 7494066