401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Ειδικές Μονάδες

Οι Ειδικές Μονάδες του 401 Γενικού Νοσοκομείου Αθηνών συνεισφέρουν ουσιαστικά στις προσφερόμενες από το Νοσοκομείο υπηρεσίες υγείας και στην αντιμετώπιση εξειδικευμένων αναγκών των ασθενών.
Στο Νοσοκομείο λειτουργούν οι παρακάτω ειδικές Μονάδες-Τμήματα
-Εντατικής Θεραπείας(ΜΕΘ) (Γενική και Καρδιολογική)
-Μαστού,
-Διακλαδική Καρδιοχειρουργική Κλινική που παρέχει υπηρεσιές επ’ωφελεία και των τριών κλάδων των ΕΔ.
-Η Μονάδα Ενδοσκοπήσεων του 401 ΓΣΝΑ στεγάζεται στον 3ο όροφο του Νοσοκομείου. Είναι πολλαπλών χρήσεων, καθώς διαθέτει αίθουσες ενδοσκοπήσεων του Τμήματος Γαστρεντερολογίας, Πνευμονολογίας και Ουρολογίας και καλύπτει καθημερινά μεγάλο αριθμό διαγνωστικών και επεμβατικών πράξεων, παρέχοντας νοσοκομειακή και έξω-νοσοκομειακή υγειονομική περίθαλψη σε ένα ευρύ φάσμα πληθυσμού.
Ο προγραμματισμός για τη διενέργεια οιασδήποτε ενδοσκόπησης (γαστροσκόπησης, κολονοσκόπησης, βρογχοσκόπησης, κυστεοσκόπησης, κ.α) σε εξωτερικούς ασθενείς, πραγματοποιείται μέσω των Εξωτερικών Ιατρείων της αντίστοιχης ειδικότητας.
Τηλέφωνα επικοινωνίας
Γραμματεία Ενδοσκοπήσεων: 2107494500
Προϊστάμενη Μονάδας Ενδοσκοπήσεων: 2107494524
-Μονάδα Τεχνητού Νεφρού ως υπερσύγχρονη Μονάδα Αιμοκάθαρσης όπου με τελευταίας γενιάς μηχανήματα πραγματοποιείται το σύνολο των παραλλαγών αυτής με δυνατότητα υποστήριξης και βαρέως πασχόντων ασθενών (ως μονάδα ενταντικής φροντίδας) σε ανεξάρτητο χώρο.Εσωτερικα τηλ. επικοινωνίας 4337 (προισταμένη), 4333 (Μονάδα Τεχνητού Νεφρού) Fax:2107494335.