401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Λοιπές Υπηρεσίες

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών διαθέτει επιπλέον υπηρεσίες που εξασφαλίζουν την ομαλή λειτουργία του.

 

Διαθέτει Κυλικείο, περίπτερο και κουρείο για εξυπηρέτηση των νοσηλευομένων, του προσωπικού και των επισκεπτών.

 

Επίσης λειτουργεί τμήμα Στρατολογίας, ταχυδρομείο, φωτογραφείο και ραφείο.

 

Ιερέας καθώς και ο Ιερός Ναός Αγίου Παντελεήμονα, όπου λαμβάνουν χώρα Θείες Λειτουργίες και λοιπές Θρησκευτικές Τελετές.