401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Διεύθυνση

Η Διεύθυνση του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών επιθεωρεί τις επιστημονικές, νοσηλευτικές και διοικητικές λειτουργίες του.

 

Ο Διευθυντής/Διοικητής του 401 ΓΣΝΑ φέρει το βαθμό του Ταξιάρχου (ΥΙ) ή Υποστράτηγου και βοηθείται στο έργο του από τους δύο Υποδιευθυντές και τη Διευθύνουσα Νοσηλευτικών Υπηρεσιών:

Υποδιοικητής: Είναι Αξιωματικός Σωμάτων και Υπεύθυνος για το προσωπικό και τις Διοικητικες Υπηρεσίες.

Υποδιευθυντής: Είναι Υπεύθυνος για την Υγειονομική Υπηρεσία.

 

Στη Διεύθυνση Οικονομικών Υπηρεσιών, υπάγονται οι Διαχειρίσεις Υλικών, το Λογιστήριο και το Γραφείο Προμηθειών.

Δντης Δ.Ο.Υ : 210 749 4072,

Γραφείο Προμηθειών: 210 749 4074,

Λογιστήριο: 210 749 4093

Διευθύντρια Νοσηλευτικής Υπηρεσίας: Υπέυθυνη για τις Νοσηλευτικές Υπηρεσίες