401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Κώδικας Συμπεριφοράς

Οι επισκέπτες του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών καλούνται να ακολουθούν πιστά τις οδηγίες του Ιατρικού και Νοσηλευτικού προσωπικού για το καλό των Νοσηλευομένων.

  • Η τήρηση των κανόνων καθαριότητας στο εσωτερικό και εξωτερικό του Νοσοκομείου είναι απαραίτητη και θέμα πολιτισμού.
  • Δεν επιτρέπεται η μεταφορά τροφίμων ή άλλων φαγώσιμων ειδών στους θαλάμους του Νοσοκομείου.
  • Απαγορεύεται αυστηρά το κάπνισμα σε όλους τους χώρους του Νοσοκομείου.
  • Η συνεργασία των επισκεπτών είναι πολύ σημαντική για να επιτύχει το Νοσοκομείο τους στόχους του.
  • Σεβασμός προς το προσωπικό και τις οδηγίες αυτού.
  • Επιβάλλεται οι επισκέπτες να εξέρχονται από τον θάλαμο νοσηλείας κατά την διενέργεια ιατρικών και νοσηλευτικών επισκέψεων / πράξεων.
  • Απαγορεύεται η παραμονή περισσότερων του ενός επισκέπτη ανά ασθενή στον θάλαμο.