401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Εργαστήρια

Τα Εργαστήρια του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνώνδιενεργούν ευρύ φάσμα γενικών και ειδικών εξετάσεων.

Συνοπτικά τα εργαστήρια που λειτουργούν στο 401 ΓΣΝΑ,, με τα αντίστοιχα τηλέφωνα επικοινωνίας, είναι:

Τμήμα Απεικόνισης

Αξονικός Τομογράφος

Μαγνητικός Τομογράφος

Αξονικός/Μαγνητικός

Κλασσικό Ακτινολογικό

Υπέρηχοι

Πυρηνική Ιατρική

Μέτρηση Οστικής Πυκνότητας

Ιατρική Βιοπαθολογία

Κέντρο Ελέγχου Μεσογειακής Αναιμίας και Αιμοσφαιρινοπαθειών

Γενική Μικροβιολογία

Ανοσολογικό

Βιοχημικό

Ουροχημικό

Αιματολογικό

Ερευνητική Μονάδα

Κλινική Έρευνα

Ιολογικό Εργαστήριο

Ανοσολογικό Εργαστήριο

Εργαστήριο Μοριακής Βιολογίας

Παθολογοανατομικό-Κυτταρολογικό Εργαστήριο

Ιατρική Φυσική

Διευθυντής

Φυσικής Ακτινοθεραπείας

Μετρήσεων και Ελέγχων Ποιότητας

Καρδιολογικό

Αιμοδυναμικό

Test Κοπώσεως

Υπερηχοκαρδιογράφος

Μονάδα Επεμβατικής Ακτινολογίας

Βρογχοσκόπηση

Γαστροσκόπηση

Κυστεοσκόπηση

Λοιπά Εργαστήρια

Ακτινοθεραπευτικό τμήμα

Εγκεφαλογράφος

Εργαστήριο Λειτουργικών Δοκιμασιών του Αναπνευστικού.

Εργαστήριο Μελέτης Διαταραχών Ύπνου