401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090 - 4812

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Βιβλιοθήκη

Το ωράριο λειτουργίας της Βιβλιοθήκης είναι: 08:00 – 14:00