401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Ωράριο Επισκεπτηρίου

Τα επισκεπτήρια δεν επιτρέπονται λόγω της πανδημίας του Covid-19.