401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Αποστολή

Το 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών έχει αποστολή την Εκπαίδευση και την Έρευνα.

Α. Νοσηλεία. Το 401 ΓΣΝΑ περιθάλπει και νοσηλεύει:

  • Εν ενεργεία Στρατιωτικό Προσωπικό και Μέλη οικογενειών τους.
  • Απόστρατους Αξιωματικούς και Υπαξιωματικούς και Μέλη των
   οικογενειών τους
  • Προσωπικό Σωμάτων Ασφαλείας
  • Πολιτικό Προσωπικό του Υ.ΕΘ.Α.
  • Κάθε Έλληνα πολίτη μετά από έγκριση της Διεύθυνσης του
   Νοσοκομείου και των Προϊστάμενων Κλιμακίων

Β. Εκπαίδευση. O Εκπαιδευτικός ρόλος του 401 ΓΣΝΑ περιλαμβάνει:

   • Εκπαίδευση Στρατιωτικών Ιατρών και Νοσηλευτών
   • Εκπαίδευση Οπλιτών του Υγειονομικού Σώματος Στρατού Ξηράς
   • Εκπαίδευση Πολιτικών Ιατρών μετά από έγκριση του Υπουργείου Υγείας

Γ. Έρευνα. Η Ερευνητική αποστολή του 401 ΓΣΝΑ περιλαμβάνει την
διεξαγωγή κλινικών και εργαστηριακών μελετών μέσω της Ερευνητικής
Μονάδας.