401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090 - 4812

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Κλινικές

Οι Κλινικές του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών αποτελούν Νοσηλευτικές Μονάδες στελεχωμένες με Ιατρικό Νοσηλευτικό και Παραιατρικό προσωπικό.

Οι κλινικές ανά όροφο κατανέμονται ως εξής:

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Πνευμονολογική

Βιοπροστασία

Νευρολογική

Δερματολογική

ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
“ΑΝΤΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”

1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Α’ Ορθοπεδική

Β’ Ορθοπεδική

Καρδιολογική

2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Α’ Παθολογική

Β’ Παθολογική

Νευροχειρ/κή

Ρευματολογική

Γαστρεντερ/κή

3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Α’ Χειρουργική

Αγγειοχειρ/κή

Β’ Χειρουργική

Θωρακοχειρ/κή

Νεφρολογική/

4ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Γναθοπροσωπική

Πλαστική

Οφθαλμολογική

Ουρολογική

Ωτορινολαρ/κή

Διαιτολογικό τμήμα

Διασυνδετική/Ψυχιατρική

5ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Β΄ Παθολογική

5ος Β’ (Πολυκλινική)

6ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

6ος(Πτέρυγα Αξιωματικών)