401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Κλινικές

Οι Κλινικές του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών αποτελούν Νοσηλευτικές Μονάδες στελεχωμένες με Ιατρικό Νοσηλευτικό και Παραιατρικό προσωπικό.

Οι κλινικές ανά όροφο κατανέμονται ως εξής:

ΙΣΟΓΕΙΟ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Πνευμονολογική

Βιοπροστασία

Νευρολογική

Δερματολογική

ΠΤΕΡΥΓΑ ΤΑΚΤΙΚΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΙΑΤΡΕΙΩΝ
“ΑΝΤΓΟΣ ΦΙΛΙΠΠΑΚΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ”

1ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Α’ Ορθοπεδική

Β’ Ορθοπεδική

Καρδιολογική

Διακλαδική Καρδιοχειρουργική Ενόπλων Δυνάμεων

2ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Α’ Παθολογική

Β’ Παθολογική

Νευροχειρ/κή

Ρευματολογική

Γαστρεντερ/κή

3ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Α’ Χειρουργική

Αγγειοχειρ/κή

Β’ Χειρουργική

Θωρακοχειρ/κή

Νεφρολογική/

4ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Γναθοπροσωπική

Πλαστική

Οφθαλμολογική

Ουρολογική

Ωτορινολαρ/κή

Διαιτολογικό τμήμα

Διασυνδετική/Ψυχιατρική

5ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

Β΄ Παθολογική

5ος Β’ (Πολυκλινική)

6ος ΟΡΟΦΟΣ

ΚΛΙΝΙΚΗ

6ος(Πτέρυγα Αξιωματικών)