401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Περίθαλψη

Στα Εξωτερικά Ιατρεία του 401 ΓΣΝ εξετάζονται οι δικαιούχοι ασθενείς…

Για να δείτε τους συμβεβλημένους γιατρούς…

Το παράρτημα του Στρατιωτικού Φαρμακείου Φρουράς Αθηνών…

Τα Εργαστήρια του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών…

Στο Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών παρέχονται υπηρεσίες οδοντιατρικής φύσης.

Οι Κλινικές του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών…