401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Εξωτερικά Ιατρεία

Στα Εξωτερικά Ιατρεία του 401 ΓΣΝΑ εξετάζονται στελέχη, οπλίτες, δικαιούχοι εξωνοσοκομειακής φροντίδας βάση κείμενης νομοθεσίας και ιδιώτες βάση ΦΕΚ 1757/2010/Β’τεύχος.

Τα στελέχη προσέρχονται κατόπιν ηλεκτρονικού ραντεβού μέσω ΗΚΕΛΥ και παραπεμτικό απο την Μονάδα/Σχηματισμό που ανήκουν. Οι οπλίτες προς το παρών με παραπεμτικό απο την μονάδα τους. Οι λοιποί δικαιούχοι κατόπιν ηλεκτρονικού ή τηλεφωνικού ραντεβού.

Σας ενημερώνουμε ότι τα παιδιά έως 16 ετών εξετάζονται κατ’αποκλειστικότητα και κατόπιν προσωποποιημένου ραντεβού στο παιδιατρικό ιατρείο του νοσκομείου.Τα παιδιά ηλικίας από 16 ετών και άνω μπορούν να εξετάζονται κατόπιν προσωποποιημένου ραντεβού και στα υπόλοιπα ιατρεία του νοσκομείου.

Για να κλείσετε ηλεκτρονικό ραντεβού πατήστε εδώ.

Γραμματεία Εξωτερικών Ιατρείων (για ραντεβού) : 210 749 4090

Το πρόγραμμα των Εξωτερικών Ιατρείων έχει ως εξής:

ΟΡΟΦΟΣ ΙΑΤΡΕΙΟ ΜΕΡΕΣ ΩΡΕΣ
Ισόγειο Αγγειοχειρουργικό Τρίτη, Πέμπτη
9:00-13:30
Ρευματολογικό Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 9:00-13:30
Αλλεργιολογικό Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 9:00-13:30
Δευτέρα, Πέμπτη
(ειδικές θεραπείες)
9:00-13:30
Παιδιατρικό Καθημερινά (Κάθε Τρίτη και Παιδοδερματολογικό) 9:00-13:30
Θωρακοχειρουργικό Δευτέρα, Τετάρτη 9:00-13:30
Ιατρείο Γεωγραφικής Ιατρικής Καθημερινά 9:00-13:30
Κεφαλαλγίας Πέμπτη 9:00-13:30
Οδοντιατρικό Καθημερινά 9:00-13:30
Ορθοπεδικό Καθημερινά 9:00-13:30
Ουρολογικό Τρίτη, Πέμπτη 9:00-13:30
Ογκολογικό Τετάρτη, Παρασκευή 9:00-13:30
Νευρολογικό Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9:00-13:30
Τρίτη (συνταγογράφηση) 10:00-12:00
Οφθαλμολογικό Δευτέρα, Τρίτη, Πέμπτη 9:00-13:30
Τετάρτη, Παρασκευή (οπτικά πεδία με ραντεβού) 9:00-13:30
1ος Αιματολογικό Δευτέρα, Τετάρτη 9:00-13:30
Γαστρεντερολογικό Τρίτη, Παρασκευή 9:00-13:30
Τετάρτη
9:00-11:00
Γναθοχειρουργικό Τρίτη, Τετάρτη 9:00-11:00
Παρασκευή 9:00-13:30
Δευτέρα, Πέμπτη
(επεμβάσεις με ραντεβού)
9:00-13:30
Γυναικολογικό Τετάρτη, Παρασκευή 9:00-13:30
Δευτέρα: Μάθημα μητρικού θηλασμού,
ανώδυνου τοκετού (Κατόπιν ραντεβού)
9:00-13:30
Τρίτη: ΤΕΣΤ-ΠΑΠ 9:00-13:30
Πέμπτη: Αποτελέσματα ΤΕΣΤ-ΠΑΠ, Ιατρείο Ενδομητρίωσης ,Ειδικές Εξετάσεις 9:00-13:30
Δερματολογικό Τρίτη, Τετάρτη, Παρασκευή 9:00-13:30
Δευτέρα, Πέμπτη (ειδικές θεραπείες) 9:00-13:30
Ενδοκρινολογικό Δευτέρα,Τρίτη,Τετάρτη,Πέμπτη 9:00-13:30
Παρασκευή
(Ιατρείο Νεοπλασιών θυρεοειδούς)
9:00-13:30
Καρδιολογικό Καθημερινά 9:00-13:30
Υπέρτασης Πέμπτη 9:00-13:30
Νεφρολογικό Τρίτη,Πέμπτη 9:00-13:30
Διαβητολογικό Πέμπτη 9:00-13:30
Παθολογικό Καθημερινά 9:00-13:30
Πλαστική Χειρουργική Δευτέρα, Τετάρτη, Πέμπτη 9:00-13:30
Τρίτη, Παρασκευή (επεμβάσεις με ραντεβού) 9:00-13:30
Πνευμονολογικό Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9:00-13:30
Νευροχειρουργικό Δευτέρα-Τετάρτη 9:00-13:30
Φυσική Ιατρική Αποκατάσταση Τετάρτη 9:00-13:30
Ιατρείο Πόνου Πέμπτη 9:00-13:30
Χειρουργικό Καθημερινά 9:00-13:30
Ωτορινολαρυγγολογικό Δευτέρα, Τετάρτη, Παρασκευή 9:00-13:30
Τρίτη, Πέμπτη
(ειδικές θεραπείες)
9:00-13:30
Διαιτολογικό Τρίτη 9:00-13:30
2ος Τμήμα Ψυχικής Υγείας
και Κοινωνικής Υπηρεσίας
(Διαταραχών Πρόσληψης Τροφής)
Τρίτη 9:00-13:30
3ος Τμήμα Μαστού Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη, Πέμπτη 9:00-13:30