401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Δικαιώματα και Υποχρεώσεις

Κατά την παραμονή στο 401 Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών οι ασθενείς έχουν τα ακόλουθα Δικαιώματα και Υποχρεώσεις:

 

Δικαιώματα Ασθενών

Το προσωπικό του Νοσοκομείου είναι υποχρεωμένο να αντιμετωπίσει τον ασθενή με σεβασμό, ευγένεια και διακριτικότητα.
Ο γιατρός υποχρεούται να ενημερώσει τον ασθενή για την ασθένεια του.
Ο ασθενής είναι ελεύθερος να εκφράσει καθαρά τις ανάγκες και επιθυμίες του.
Ο ασθενής μπορεί να δεχτεί ή να αρνηθεί οποιαδήποτε θεραπεία του προτείνει ο γιατρός.

 

Υποχρεώσεις Ασθενών

Ο ασθενής πρέπει να δώσει στον γιατρό οποιαδήποτε πληροφορία θα του είναι χρήσιμη. Η πληροφορία θα παραμείνει εμπιστευτική.
Ο ασθενής πρέπει να σέβεται το Ιατρικό και Νοσηλευτικό προσωπικό, αλλά και όλο το προσωπικό του Νοσοκομείου, τους υπόλοιπους επισκέπτες και ασθενείς.
Ο ασθενής πρέπει να διατηρεί τους χώρους του Νοσοκομείου καθαρούς.
Απαγορεύεται το κάπνισμα σε όλους τους εσωτερικούς χώρους του Νοσοκομείου.