401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Εκπαίδευση Παραϊατρικών Ειδικοτήτων

Η εκπαίδευση Παραϊατρικών Ειδικοτήτων στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών περιλαμβάνει:

    • Εκπαίδευση Μονίμων Υπαξιωματικών σε παραϊατρικές ειδικότητες.  
    • Εκπαίδευση Οπλιτών με ειδικότητες Βοηθός Μικροβιολογικού, Βοηθός Αναισθησιολογικού και Βοηθός Ακτινολογικού.  
    • Την εκπαίδευση ή και πρακτική άσκηση σε παραϊατρικές ειδικότητες φοιτητών ΑΕΙ, με βάση μνημόνια συνεργασίας ή κατόπιν υποβολής εγγράφου ατομικού αιτήματος του φοιτητή και έγκρισης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  
    • Την πρακτική άσκηση σπουδαστών ΙΕΚ ή άλλων σχολών μεταλυκειακής δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης κατόπιν υποβολής εγγράφου ατομικού αιτήματος του φοιτητή και έγκρισης του Επιστημονικού Συμβουλίου του Νοσοκομείου.  

Η εκπαίδευση των οπλιτών γίνεται βάσει προγραμμάτων τα οποία καθορίζονται από τις Γενικές Οδηγίες Εκπαιδεύσεως του Γ.Ε.Σ.

Για πληροφορίες σχετικά με την εκπαίδευση, επικοινωνείστε με τη Δνση Εκπαίδευσης του 401 Γενικού Στρατιωτικού Νοσοκομείου Αθηνών.

 

Τηλέφωνα Επικοινωνίας: 210 7494915-4916