401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Στάθμευση

Στο 401 Γενικό Στρατιωτικό Νοσοκομείο Αθηνών επιτρέπεται η στάθμευση οχημάτων του υπηρετούντος Προσωπικού και των υπαλλήλων μετα από άδεια αίτησης στο 2ο Γραφείο.

 

Δεν επιτρέπεται η είσοδος και στάθμευση οχημάτων σε Επισκέπτες του Νοσοκομείου.