401 Γ.Σ.Ν.Α.

Τηλεφωνικό Ραντεβού:
210 749 4090

Τηλεφωνικό Κέντρο:
210 749 4000

Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών

Στο Οδοντιατρείο Φρουράς Αθηνών παρέχονται υπηρεσίες οδοντιατρικής φύσης. Οι δικαιούχοι οφείλουν να γνωρίζουν ότι η οδοντιατρική περίθαλψη είναι δωρεάν και επιβαρύνονται μόνο με το κόστος των υλικών και της εργασίας των συμβεβλημένων οδοντοτεχνιτών.

 

Τηλ Επικοινωνίας: 2107496219